Slevy a akce

iPhoneDoplnky.eu - POUČENÍ O uplatnění práva spotřebitele ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

 

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dní. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením - dopisem zaslaným poštou nebo emailem na info@iphonedoplnky.cz. Pro tento účel lze použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který si můžete stáhnout ZDE.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy (oznámení o odstoupení od smlouvy nám odešlete nejpozději v poslední den uvedené zákonné lhůty).

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme.

Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu av každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena bezhotovostním způsobem - převodem na účet, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám zašlete zpět na adresu:

REMA works, s.r.o.
iPhoneDoplnky.cz
Hálova 20
851 01 Bratislava
Slovenská republika

 

nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím 14 denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží ponesete Vy.

Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.


has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists